Termeni & Conditii

Termeni și Condiții pentru utilizare platformă

Octobanking.com este o platformă ("Platformă") ce permite utilizatorilor să primească oferte financiare sau non-financiare neangajante. În calitate de utilizator („Utilizator”) al acestei Platforme, Utilizatorul înțelege că Platforma oferă utilizatorilor acces la diferite oferte de produse/servicii financiare sau non-financiare, dar fără a se limita la, împrumuturi personale / de consum, carduri de credit, asigurări etc., oferite de partenerii financiari sau non-financiari. Prin prezenta se clarifică faptul că termenul „Utilizatori” sau „Dumneavoastră” utilizat în conformitate cu acești Termeni și condiții înseamnă orice persoană care accesează Platforma doar pentru navigare sau în scopul de a utiliza produsul/serviciul oferit de partenerii Platformei. Utilizarea de către dvs. a acestei platforme implică faptul că ați citit, înțeles și ați acceptat să respectați respectarea, renunțarea, termenii și condițiile („Termeni și condiții”). Acești Termeni și condiții, împreună cu politica noastră de confidențialitate, astfel cum sunt furnizate pe platformă („Politica de confidențialitate”), guvernează utilizarea dvs. de către platformă. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și condiții, vă rugăm să nu utilizați platforma.

1. General

 

Platforma oferă utilizatorilor acces la diferite produse/servicii financiare sau non-financiare oferite de partenerii Platformei. Octobanking.com este doar un facilitator care oferă accesul oricărei persoane la produse/servcii financiare sau non-financiare, și nu furnizează în mod direct niciun produs/serviciu financiar utilizatorilor.

Decizia finală cu privire la încheierea unui acord/întelegeri/contract este, de asemenea, condiționată de alegerea partenerului financiar sau non-financiar și a utilizatorilor în capacitățile lor respective.

Pentru furnizarea Serviciilor menționate mai sus, Platforma va utiliza și partaja informațiile Utilizatorului cu partenerii, așa cum vi s-a notificat dvs. și celorlalte părți, după cum se poate solicita în scopul menționat mai sus. Colectarea, stocarea, utilizarea și transferul informațiilor partajate de Utilizator vor fi guvernate în conformitate cu Politica de confidențialitate.

2. Eligibilitate

Utilizatorul acestei platforme declară și este de acord fără echivoc că utilizatorul este o persoană fizică / juridică care a împlinit vârsta de cel puțin 18 ani și are permisiunea legală de a încheia un contract. Utilizatorul are permisiunea de a utiliza serviciile Platformei în conformitate cu termenii și condițiile detaliate în acești Termeni și Condiții. Prin înregistrarea pe Platformă, utilizatorul se angajează să accepte și să respecte Termenii și condițiile detaliate aici. Dacă Utilizatorul încalcă oricare dintre acești Termeni și Condiții sau încalcă în alt mod un acord încheiat prin intermediul Platformei, Octobanking.com poate rezilia calitatea de membru al Utilizatorului, poate șterge profilul său și orice conținut sau informații postate online de Utilizator pe Platforma și / sau interzice Utilizatorului să utilizeze sau să acceseze Platforma în orice moment, la discreția sa, cu sau fără notificare, inclusiv fără limitare, dacă Octobanking.com consideră că Utilizatorul are vârsta sub 18 ani.

3. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

În calitate de utilizator al acestei platforme, ați acceptat Termenii și condițiile pe care Octobanking le-a furnizat mai jos sau oriunde altundeva pe această platformă, inclusiv, dar fără a se limita la responsabilitățile de pe platformă. Vă sfătuim să citiți și să înțelegeți Termenii și condițiile menționate și în cazul în care nu doriți să fiți de acord cu acești Termeni și condiții, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea platformei.

Octobanking.com își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica, modifica, adăuga sau elimina porțiuni din acești Termeni și Condiții, în orice moment, fără nicio notificare prealabilă scrisă către Utilizator. Este responsabilitatea utilizatorului să revizuiască periodic acești Termeni și condiții pentru orice actualizare / modificare. Utilizarea continuă a Platformei de către Utilizator după modificarea acestor Termeni și Condiții va implica acceptarea de către Utilizator a reviziilor.

4. Contul dvs.

Dacă doriți să utilizați Platforma, vi se cere să mențineți un cont și vi se va cere să furnizați anumite informații și detalii, inclusiv numele dvs., adresa de e-mail, numărul de telefon și orice alte informații considerate necesare de Octobanking.com. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității și securității contului dvs., parolei, activităților care apar în sau prin intermediul contului dvs. și pentru restricționarea accesului la computerul dvs. pentru a preveni accesul neautorizat la contul dvs. Sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care au loc în contul sau parola dvs. Ar trebui să luați toate măsurile necesare pentru a vă asigura că parola este păstrată confidențială și sigură și ar trebui să ne informați imediat dacă aveți vreun motiv să credeți că parola dvs. a devenit cunoscută de oricine altcineva, sau dacă parola este sau este probabil să fie , utilizat în mod neautorizat. Vă rugăm să vă asigurați că detaliile pe care ni le furnizați sunt adevărate, corecte, exacte și complete. După ce Octobanking.com cunoaște că are orice suspiciune rezonabilă că informațiile furnizate de dvs. sunt greșite, inexacte sau incorecte, Octobanking.com va rezilia imediat contul dvs., fără a vă notifica în acest sens. În cazul oricăror modificări ale informațiilor partajate de dvs. în momentul înregistrării pe platformă, veți fi responsabil pentru notificarea imediată a acestor modificări. Puteți accesa și actualiza majoritatea informațiilor pe care ni le-ați furnizat în zona „Dashboard” a contului dvs. după ce v-ați conectat. Dreptul de a utiliza această platformă este personal pentru Utilizator și nu este transferabil niciunei alte persoane sau entități. Veți respecta, în orice moment, Termenii și condițiile menționate aici și orice încălcare a acestora poate duce, de asemenea, la Octobanking.com să vă închidă contul.

5. Confidențialitate

Octobanking.com colectează anumite informații de la dvs. pentru a furniza Serviciile. Utilizarea de către Octobanking.com a informațiilor dvs. personale este guvernată în conformitate cu politica de confidențialitate situată aici.

6. Acces la site

Octobanking.com vă permite, prin crearea contului de Utilizator, utilizarea Platformei pentru a beneficia de Servicii, dar nu pentru a descărca orice material din aceasta (altele decât stocarea în cache a paginilor) sau pentru a-l modifica sau a oricărei părți din aceasta, cu excepția consimțământului scris și expres al Octobanking.com. Orice acces neautorizat la platformă sau la orice rețele, servere sau sisteme informatice conectate la platformă și orice încercare de modificare, adaptare, traducere sau inginerie inversă a oricărei părți a platformei sau re-formatarea sau încadrarea oricărei porțiuni din paginile platformei este Nu sunt acceptate. Această permisiune nu este transferabilă și nu permite revânzarea sau utilizarea comercială a acestei platforme sau a conținutului acesteia; orice descărcare sau copiere a informațiilor despre cont în beneficiul altcuiva decât utilizarea autorizată de dvs.; sau orice utilizare a exploatării datelor, a roboților sau a unor instrumente similare de colectare și extragere a datelor. Această platformă sau orice parte a acestei platforme (incluzând, dar nelimitându-se la orice material protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale sau alte informații de proprietate) nu pot fi reproduse, duplicate, copiate, vândute, revândute, vizitate, distribuite sau exploatate în alt mod în orice scop comercial, fără expres consimțământul scris al Octobanking.com. Orice utilizare neautorizată a Platformei va înceta permisiunea acordată de Octobanking.com

7. Monitorizarea platformei și a contului dvs.

Octobanking.com are dreptul și libertatea de a monitoriza în orice moment conținutul platformei, care va include informații furnizate în contul dvs. Monitorizarea platformei este importantă pentru a determina veridicitatea informațiilor furnizate de dvs. și pentru ca fiecare utilizator să rămână în concordanță cu Termenii și condițiile furnizate aici. Sub rezerva Termenilor și condițiilor menționate aici, Octobanking.com va avea, de asemenea, libertatea de a elimina orice conținut criticabil care contravine Termenilor și condițiilor din prezentul document.

8. Suspendarea serviciului

Octobanking.com ar putea dori să nu mai furnizeze Serviciile și poate înceta utilizarea platformei în orice moment, fără a vă notifica încetarea. Cu excepția cazului în care Octobanking.com informează Utilizatorul altfel, la orice reziliere, (a) drepturile și permisiunile acordate dvs. în acești Termeni și Condiții vor înceta; și (b) Utilizatorul trebuie să nu mai folosească platforma. Octobanking.com își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta furnizarea oricărui Serviciu și nu va avea nicio răspundere sau răspundere față de Utilizator, în niciun fel, dacă alege să facă acest lucru.

9. Limitarea răspunderii

Fără a aduce atingere prevederilor contrare prevăzute de acești Termeni și condiții, nici Octobanking.com, nici companiile afiliate, partenerii, filialele, directorii, angajații sau alte părți afiliate nu vor avea nicio răspundere față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice indirect, incident, special sau consecințial daune sau orice pierdere de venituri sau profituri care decurg din sau legate de acești Termeni și Condiții. În măsura maximă permisă de lege, renunțați, eliberați, descărcați și mențineți inofensiv Octobanking.com, companiile sale afiliate, partenere și filiale și fiecare dintre directorii, angajații și agenții săi, de la orice pretenții, pierderi, daune, răspunderi, cheltuielile și cauzele acțiunilor care decurg din utilizarea de către dvs. a platformei.

Octobanking.com nu face nicio declarație sau garanție în numele furnizorilor de produse/servicii financiare sau non-financiare partenere cu Octobanking.com cu privire la produsele/servicii financiare sau non-financiare furnizate de aceștia. Octobanking.com nu este implicată în produsele/serviciile oferite de partenerii săi.

Octobanking.com nu face nicio declarație sau garanție cu privire la acuratețea, fiabilitatea, caracterul complet, actualitatea și / sau actualitatea oricărui conținut, informație, software, text, grafică, link-uri sau comunicări furnizate pe sau prin utilizarea platformei sau că operațiunea Platforma va fi lipsită de erori și / sau neîntreruptă sau va fi corectată eroarea. Serviciul este furnizat „așa cum este” și „după cum este disponibil”. Octobanking.com respinge în mod expres toate garanțiile de orice fel cu privire la Serviciu și toate informațiile, produsele și alte conținuturi (inclusiv cele ale unor terțe părți) incluse în sau accesibile din Serviciu, indiferent dacă sunt expres sau implicite, inclusiv, dar nu se limitează la garanțiile implicite ale comercializare, adecvare pentru un anumit scop. În consecință, Octobanking.com nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune bănești sau de altă natură suferite de dvs. din cauza nefurnizării, întârzierii, eșecului, întreruperii sau corupției oricăror date sau alte informații transmise în legătură cu utilizarea platformei; și / sau orice întrerupere sau erori în funcționarea platformei.

Mai mult, Octobanking.com nu oferă garanții că:

i. Serviciul va îndeplini cerințele dvs.;
ii. rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciului vor fi exacte sau fiabile,
iii. calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alt material cumpărat sau obținut de dvs. prin intermediul Serviciului va satisface așteptările dvs.
iv. Sunteți singurul responsabil pentru orice deteriorare a sistemului computerului sau pierderea datelor care rezultă din descărcarea unui astfel de material. Niciun sfat sau informație, orală sau scrisă, obținută de Dvs. de la Octobanking.com prin sau de la Serviciu nu va crea nicio garanție nespusă în mod expres în acești Termeni și condiții.

10. Publicitate / linkuri terțe pe site

Octobanking.com nu își asumă nicio responsabilitate pentru reclamele conținute în cadrul Platformei. Octobanking.com nu are control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul oricărui site web sau aplicație mobilă la care există un link de pe platformă. Astfel de site-uri web și aplicații mobile sunt furnizate „așa cum este” pentru confortul utilizatorului numai fără garanție, expresă sau implicită, pentru informațiile furnizate în acesta. Octobanking.com nu oferă nicio aprobare sau recomandare a niciunui site web terț sau aplicație mobilă către care Platforma furnizează un link.

11. Recunoaștere

Recunoașteți că Octobanking.com este o platformă dedicată accesului la oferte legate de facilitarea furnizării de servicii financiare sau non-financiare utilizatorilor. Octobanking.com nu este angajat nici în acordarea de împrumuturi, nici în alte produse financiare. Recunoașteți că utilizarea produselor/serviciilor  financiare se bazează în totalitate pe negocierile dintre dvs. și parteneri ai Octobanking.com. Octobanking.com sau afiliații săi, angajații nu au nicio răspundere cu privire la orice produse/servicii financiare sau asistență achiziționate sau intenționate să fie procurate de un Utilizator. Recunoașteți că Octobanking.com nu va fi responsabilă pentru nicio reclamație sau daună în cazul utilizării produselor/servcii financiare sau non-financiare de către dvs. Octobanking.com nu garantează în niciun fel performanța unui partener de servicii/produse financiare sau non-financiare care oferă diferite produse sau servicii pe platformă.

12. Politică confidențialitate

Prin crearea contului sunteți de acord cu Politica de confidențialitate ale cărei detalii le găsiți aici: https://octobanking.com/privacy-policy/

Contact

contact@octobanking.com